Privacy statement

NOUS Recruitment & Privacy

NOUS Recruitment streeft ernaar dat kandidaten altijd de controle hebben over hun persoonsgegevens.

NOUS Recruitment respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van haar website. NOUS Recruitment draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die bezoekers  verschaffen vertrouwelijk wordt gebruikt en in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.        Gegevens van een Kandidaat of Sollicitant

Kandidaten kunnen geen persoonlijke gegevens achterlaten op de website van NOUS Recruitment.

Indien de kandidaat zijn/haar CV en bijbehorende documenten ten behoeve van een sollicitatie per e-mail of social media aan NOUS Recruitment toestuurt, dan zal NOUS Recruitment dit op een vertrouwelijke wijze gebruiken om ofwel te beoordelen of de Kandidaat voldoet aan de vacature(s) van de Opdrachtgever(s) van NOUS Recruitment.

2.        Delen van gegevens

NOUS Recruitment deelt uw gegevens alleen met derden (opdrachtgevers) na expliciet goedkeuren van de kandidaat. Derhalve worden deze gegevens alleen gedeeld in relatie tot een sollicitatie. Voor andere doeleinden zal NOUS Recruitment de gegevens van kandidaten niet delen.

3.        Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website van NOUS Recruitment worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als gevolg hiervan kan bijvoorbeeld het IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Verder kan deze informatie worden gebruikt voor statistische onderzoeken van het bezoek- en klikgedrag van de website van NOUS Recruitment. NOUS Recruitment staat er voor in dat deze gegevens vertrouwelijk worden gebruikt, geanonimiseerd en niet worden verstrekt aan derden.

4.        Social media

Los van het gebruik van analytische cookies kan het voorkomen dat de sociale media plugins op de website van NOUS Recruitment (zoals Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e.d.) ook cookies plaatsen. Deze cookies maken het de bezoeker mogelijk dat hij/zij via de website van NOUS Recruitment gebruik kan maken van deze sociale netwerken. Ook maken deze cookies het de bezoeker mogelijk om bepaalde onderwerpen op de website van NOUS Recruitment te ‘liken’, ‘interessant’ te vinden of te delen met andere mensen. Voor meer informatie kan de bezoeker de Privacyverklaring raadplegen van de betreffende sociale netwerkaanbieders.

5.        Vragen omtrent Privacyverklaring

Bij vragen omtrent deze Privacyverklaring neem contact op met NOUS Recruitment via info@nousrecruitment.nl. Op deze Privacyverklaring zijn voorts de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden van NOUS Recruitment van toepassing.

Disclaimer

Onderstaande Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van NOUS Recruitment, op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen op of middels de website.

De Algemene Voorwaarden van NOUS Recruitment zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website van NOUS Recruitment door de bezoeker. De Algemene Voorwaarden zijn op de website van NOUS Recruitment te raadplegen en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De informatie op de website van NOUS Recruitment wordt als algemene informatieverschaffing aan de bezoeker gegeven. De bezoeker kan aan deze informatie geen rechten ontlenen en deze informatie kan niet worden aangemerkt als een advies of aanbeveling van NOUS Recruitment.

NOUS Recruitment zal geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van schade in verband met het gebruik van de website en de daarop te raadplegen informatie, waaronder doch niet uitsluitend begrepen; virussen, onjuistheden of onvolledigheid van de informatie.

NOUS Recruitment is de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle informatie waaronder begrepen het auteursrecht, tenzij NOUS Recruitment anders vermeld.

NOUS Recruitment verleent de bezoeker toestemming tot het kennisnemen van de website en de daaronder vallende informatie. Het is de bezoeker toegestaan om van het voorgaande kopieën te maken, op te slaan, te printen, reproduceren en het verspreiden van informatie, voor zover de informatie niet wordt gewijzigd en de verwijzing naar deze Disclaimer, de Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden van NOUS Recruitment bij die kopieën zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en de informatie – waaronder begrepen het creëren van (hyper)links – is de bezoeker niet toegestaan zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van NOUS Recruitment.

Bij vragen omtrent deze Disclaimer kunt u contact opnemen via info@nousrecruitment.nl. Op deze Disclaimer zijn voorts onze Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring van toepassing.
Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven